"Tilmeld Sponser annonce på www.SkagenGuide.dk"
 Front page > Nature >
Natur
Skagen

Råbjerg Mile / Bunken Klitplantage

Milen måler 1 * 1 Km og 20 meter i højden, rummer ca. 20 mio. m³ sand, og har sit højeste punkt 40 m over havet. Da milen bevæger sig mod øst med mere end 15 m om året vil den miste materiale til armene. Når milens størrelse har været næsten konstant de seneste 100 år, skyldes det dels materiale fra de gamle klitter, den nu gnaver sig igennem, dels at terrænet foran milen ligger højere end milen.Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage (1.394 ha, anlagt 1888) er med sin beliggenhed mellem to have og sit smukt varierede terræn en værdig repræsentant for de mange statsejede klitplantager, som siden midten af 1800-tallet langs Jyllands nord- og vestkyst er bygget op som et værn imod vestenvind og sandflugt. Flere er ældre og forstligt mere værdifulde, men få er vel så charmerende som denne.Klitheden

Et storslået og varieret landskab Klitheden er karakteriseret ved en stor variation - både hvad angår terrænets overflade og de dyr og planter, som hører hjemme der. Den dynamiske klithede er en mosaik af tørre sletter, fugtige lav¬ninger, lavvandede søer og klitformationer.


Copyright © 2004 S. Andersen skagenguide@skagenguide.dk All rights reserved.