Front page > Nature > Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage


Skagen Klitplantage (1.394 ha, anlagt 1888) er med sin beliggenhed mellem to have og sit smukt varierede terræn en værdig repræsentant for de mange statsejede klitplantager, som siden midten af 1800-tallet langs Jyllands nord- og vestkyst er bygget op som et værn imod vestenvind og sandflugt. Flere er ældre og forstligt mere værdifulde, men få er vel så charmerende som denne.

Pionertræarten, den hårdføre og nøjsomme bjergfyr, dominerer stadig skovbilledet. Smuk er den betragtet fra toppen af de store klitbakker, hvor den trods sine snart 100 år og ringe vækst stadig er som et frisk-grønt tæppe. På den lavere bund opnår fyrren større højde, men lever ikke så længe og er her i de sidste årtier søgt afløst af andre og mere produktive træarter som skovfyr, men først og fremmest den nordvestamerikanske sitkagran med de stive, stikkende nåle.

Dyrkningsvilkårene er de vanskeligst tænkelige: Jordbunden til det yderste næringsfattig, nedbøren lav og blæsten ubarmhjertig. Under sådanne forhold er sitkagranen eneste forstligt anvendelige træart, som kan vokse op til tømmerstørrelse - og det kun på de grundvandsnære arealer. l forbindelse med plantagens drift tages ikke blot forstlige og økonomiske hensyn. Der lægges overordentlig vægt på at skabe et afvekslende og tiltalende skovbillede med mange frie udsyn. Løvtræarterne eg, birk o.a. plantes også i stigende omfang til berigelse af farveskalaen, som nu beherskes af de mørke nåletræer.Sandmilen i den sydøstlige del af plantagen er efter Råbjerg Mile landets største levende vandreklit. På en kilometerlang strækning blæser den lukt i Kattegat og er i enhver henseende et betagende syn. Milen omfattes ikke af nogen afmærket rute, men et besøg kan udgå fra parkeringspladsen for enden af Sandmilevejen, som 4 km syd for byen fra hovedvejen fører over banen mod havet eller - næsten endnu bedre - fra stranden i forbindelse med nogle af de afmærkede ruter.

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen