Front page > Museums and collections > Skagen By- og Egnsmuseum

Skagen By- og Egnsmuseum
Skagen By- og Egnsmuseum er et statsaner-kendt kulturhistorisk museum. Museet har fokus på Skagenområdets kultur-historie og med specialsamlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart.

Skagen By- og Egnsmuseum
P.K. Nielsensvej 8-10 9990 Skagen
Tlf. 98444760
Website