Forsiden>Fiskeri fra Skagen >Snurrevod
Snurrevodets endelige gennembrud


Snurrevodets historie fra Limfjorden til Skagen med eller uden mellemstation ved Østkysten er ikke kendt, men ifølge tradition og lokalhistorie i Skagen skal det første snurrevod være blevet taget i brug i september 1878. Sammen med sit vodselskab havde Vesterbyfiskeren Jens P. Fage en dag fisket forgæves med det traditionelle landdragnings-vod. Han besluttede derfor at sejle ud og ankre op et stykke fra land, hvorefter voddet blev sejlet ud i en bue tilbage til udgangspunktet. Alle vodselskabets 12 deltagere var med i båden. Tre mand halede ind på hver arm tove, hvorefter kvinderne ordnede tovene og sorterede den ikke ubetydelige fangst af gode store rødspætter. Så vidt traditionen i Skagen. Sikre skriftlige kilder fører dog snurrevodet et år længere tilbage, nemlig til efteråret 1877. Den 8. januar l878 berettede Vendsyssel Tidende, at det udmærkede rødspættefiskeri ud for Hirtshals syntes at fortsætte på 5. måned. Avisen berettede endvidere: "For tiden drives fiskeriet her, foruden af egnens beboere, tillige af så godt som hele Skagens Østerby befolkning, der er kommet herned, da der slet ikke har været nogen fortjeneste i deres hjem ved fiskeriet.


Skagen - fiskere i København
med snurrevodskutter "Juliane" omkring 1917.
Bemærk stablerne af snurretov samt en del
af stopmaskinen nederst i billedet.


At Skagboerne synes at være heldigere med fangstens udbytte end vore egne folk, ligger i de udmærkede redskaber, som disse folk har medbragt og den erfaring, som de har fået ved brugen af det såkaldte snurrevod. De fleste Skagbobåde var i dag bogstavelig talt overfyldte med dejlige store flyndere - man fortalte mig, at en af bådene alene havde en last af 180 snese". Snurrevodsfiskeriet blev hurtigt optaget af de lokale beboere og indgik blandt de nye muligheder for udnyttelsen af havets rigdomme.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.