Forsiden>Fiskeri fra Skagen >Kattegatfiskeriet
Kattegatfiskeriet


Kattegat-fiskeriet havde nogle gode år i begyndelsen af 1880'erne, og snurrevodsfiskeriet fik en hastig udbredelse. Byfogeden i Skagen loddede i oktober 1882 stemningen blandt Skagens- fiskerne og kom til den slutning, at der var en stærk trang til at forlade stedets traditionelle fiskemåde (land-dragningsvod) og slå over til Kattegat-fiskeri med store både, der "efter de hidtil indvundne erfaringer må betale sig godt, i det mindste for tiden.


S 25 "Erik" tilhørende C.D.Brøndum, Skagen
Foto fra omkring 1906.


Hvorvidt det vil betale sig i længden at fiske i Kattegat alene, når bestandig flere kaster sig over denne industri, anstiller fiskerne vistnok ingen betragtninger over. Mere heldigere synes det for fiskerne selv at ville være, om de, der fremtidig ville anskaffe fartøjer til fiskeri på det åbne hav, ville give disse en sådan størrelse, at de tillige var skikkede til at drive fiskeri med i Nordsøen, hvortil både af den hidtil brugelige størrelse efter fiskernes udtalelser ikke er tjenlige, fordi der er for lidt plads i dem, så at fiskepladsen må forlades for ofte for fangstens behandlings og afsætnings skyld. At sådanne fiskefartøjer ville være bekosteligere at anskaffe, er en selvfølge, men kom der først en banebryder i denne retning, hvem det da formentlig ville være rigtigt at støtte på kraftigste måde, så ville en sådan banebryder upåtvivlelig nok finde efterfølgere, ligesom det viser sig, at banebryderen for anskaffelsen af både til Kattegat-fiskeri, fisker Lars Christian Thomsen Sørig af Skagen, får bestandig flere efterfølgere".

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.