Forsiden>Fiskeri fra Skagen >Havfiskeri
Havfiskeri og søsygeDet er ved en senere lokal bedømmelse af Skagboernes initiativ blevet påpeget, at fiskernes erfaring i sejlføring var så ringe, at den ikke kunne danne et forsvarligt grundlag for storfiskeri langt til havs, ja, det er endog blevet antydet, at Skagboerne blev søsyge ved det uvante havfiskeri! En anset Skagen fisker hævdede således i december 1869 i en ansøgning til Indenrigsministeriet, at de fleste af fiskerne i det danske forsøg havde været "ældre gifte folk, der fra barnsben af havde været vante til at drive kystfiskeri og nu ikke kunne finde sig i de med fiskeriet i åben sø forbundne besværligheder, så meget mere, som der dertil udfordres dels kyndighed i sejlads, hvortil Skagboerne, der næsten udelukkende er nødt til at bruge årer, ikke er meget kendt med, og som i fornævnte tilfælde medførte, at 2 svenske måtte antages til skippere, dels en større livlighed i bevægelserne end de er vant til fra deres vodtrækning eller øvrige sysler". Opfattelsen blev bekræftet af byfogeden.
Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.