Forsiden>Fiskeri fra Skagen >En forpost
Skagen - en forpost
i fiskeriudviklingen
Da Indenrigsministeriets konsulent i fiskerisager, skuespiller A. I. Smidth, i juni 1859 nærmede sig Skagen i sin båd, havde han svært ved at komme frem for garn og kroge i vandet. I en beretning om besøget gengav han sit førstehåndsindtryk af den driftige fiskeriby: "Medens vi lad ankeret falde på tredie revle, led muntre råb og latter ud til os fra de talrige børneflokke på strandbredden. På vandet så vi mangfoldige fiskerbåde, der krydsede hverandre i alle retninger, og snart var vi omringede af en hel flotille små tomastede sejlbade, hvis hele besætning bestod af rødmussede, men barbenede og trøjeløse drenge, der sad på hug i alle mulige ukontroversielle stillinger, og med deres livlige og nysgerrige øjne stirrede på os, idet de for forbi... Fruentimmerne var alle beskæftigede med at tilberede og ophænge de flyndere, som ikke var solgt til svenskebådene, og mændene fra vestbyen drog nu ud med storbådene for på nordsiden, 3 - 4 mil fra land, at sætte bakker for storfisk, kort sagt, man ser ved første øjekast, at Skagboerne er et livligt og virksomt folkefærd, og at Skagen er vor første fiskerby".


Skagensfiskerne
Christen Marinus Eriksen, Niels Johan Købsted,
Kræn Rump, Andreas Reinersen ved deres jolle.
Foto fra århundredets begyndelse.


Jo, Skagen var på dette tidspunkt så absolut Danmarks førende fiskeriby. Frederikshavn var i sin vorden, Esbjerg var blot en klint ud i vadehavet. Først i 1868 satte kongen sin underskrift på loven om bygning af en eksporthavn ved Esbjerg.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.