Forsiden >Fisk i havet >Rødtunge

Rødtunge

Kendetegn:
Huden er glat til let slimet, og på øjesiden er fisken meget smukt marmoreret lys og mørk brun. Munden er lille med tykke læber, og sidelinien slår en svag bue over brystfinnen. Der er ingen gatpig og blindsiden er hvid.

Størrelse:
Op til ca. 60 cm og 2 kilo.

Udbredelse:
Findes i det østlige Atlanterhav fra Biscayen nordpå til Island og Svalbard. I danske farvande indtil den vestlige del af Østersøen.

Biologi:
: Lever på stenet/gruset bund fra 10 til 250 meters dybde, ofte kystnært. Som hos mange fladfisk findes unge fisk på lavere vand og ældre fisk på dybere vand. Rødtunge er forholdsvis stationær, og den foretager kun korte vandringer i løbet af en sæson. Gydningen sker fra april til august afhængig af lokalitet. Æggene gydes ved bunden på 10-100 meters dybde og er pelagiske, indtil de klækker efter ca. 1 uge. Ynglen lever også pelagisk, indtil den forvandles til små fladfisk ved en længde på 3-4 cm. Dette sker sidst på efteråret, og i modsætning til mange andre fladfisk søger ynglen mod bunden på dybere vand, når den bliver til små fladfisk. Føden består af forskellige bunddyr bl.a. slangestjerner, muslinger, små krebsdyr og orme.

Fiske/madværdi:
En god spisefisk

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.