Forsiden >Fisk i havet >Makrel

Makrel

Kendetegn:
Makrellen har en kompakt, muskuløs og torpedoformet krop. Mellem bageste rygfinne og halen, samt mellem gatfinnen og halen, findes et antal små finner. Farven på ryggen er lysgrøn med mørkegrønne uregelmæssige tværstriber. Har ikke svømmeblære.

Størrelse:
Op til ca. 65 cm og 3,5 kilo.

Udbredelse:
Findes i Sortehavet, i Middelhavet samt i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til Island og Nord-Norge. Findes desuden i store dele af Østersøen.

Biologi:
Pelagisk stimefisk, som kan optræde i enorme stimer. Makrellen overvintrer stående passivt på dybt vand, og for de makrel, der optræder i danske farvande, sker dette to steder, i den nordvestlige Nordsø samt vest for Irland. Makreller, som overvintrer, er generelt meget fede, og hen over øjet har de ofte et tykt uklart geleagtigt væv. Forskerne er nu sikre på, at der er tale om to forskellige bestande af makrel i danske farvande. Den ene bestand kaldes nordsømakrellen, og fisk herfra overvintrer i den nordvestlige Nordsø og gyder i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Den anden bestand kaldes vestmakrellen. Den overvintrer vest for Irland, og gyder syd og vest for De Britiske Øer. Vestmakrellen gyder i maj-juni måned, mens nordsømakrellen gyder i juni-juli måned. Gydningen sker om natten, hvor hunnen gyder op til 1 million små (1 mm) æg. Æggene gydes nær overfladen, og her flyder de, indtil de klækker i løbet af en uge. Væksten er hurtig det første år, og næste sommer måler de 1-årige ungfisk allerede ca. 20 cm. Ved en længde på 30 cm og 3 år gammel bliver makrellen kønsmoden. Efter gydningen vandrer de voksne makreller vidt omkring bl.a. til Østersøen. I løbet af efteråret vandrer alle disse voksne nordsømakrel dog ud mod overvintrings-pladserne igen. Makrellens føde er variabel. Den æder en del småfisk, men kan ved hjælp af et tæt gællegitter også si små krebsdyr fra havvandet. Ynglen lever udelukkende af små krebsdyr og fiskeyngel. Da makrellen mangler svømmeblære, kan den uden problemer med trykændringen hurtigt dykke dybt eller stige højt i vandsøjlen. Dette udnytter den, når f.eks. en stime sild jages mod overfladen. Sildene tåler ikke trykændringen særlig godt, og de bedøvede sild er et let bytte.

Fiske/madværdi:
Makrellen er en virkelig god spisefisk, som i stor udstrækning bruges til hermetik (makrel i olie, i tomat m.m.). Fiskeriet efter makrel i Nordsøen har været meget stort gennem mange år.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.