Forsiden >Fisk i havet >Hvilling

Hvilling

Kendetegn:
Kendes bedst på en lang første gatfinne, som medfører at gattet sidder under midten af første rygfinne. Har lille eller ingen skægtråd. Let overbid og relativt lange tynde spidse tænder på kæberne. Har en sort plet ved roden af brystfinnen.

Størrelse:
Op til 70 cm og ca. 3 kilo.

Udbredelse:
Findes i Sortehavet, Middelhavet, i det østlige Atlanterhav fra Gibraltar til Nord-Norge. Desuden i indre danske farvande og i Østersøen til omkring Øland/Gotland.

Biologi:
Træffes mest på lavere vand (indtil 100 meters dybde), men kan gå dybere om vinteren. Ofte nær bunden, men jager gerne småfisk i de øvre vand-masser. Udpræget rovfisk som æder en del fiskeyngel og krebsdyr. Større indvider lever mest af småsild, tobis o.lign. Samle sig i store gydestimer. Gydningen sker i januar mod syd og juni mod nord i udbredelsesområdet. Vigtige gydeområder findes i Nordsøen og Skagerrak. Æg og yngel er pelagisk. 4-5 cm lange søger de små hvillinger mod bunden.

Fiske/madværdi:
Bestandstørrelsen af hvilling svinger en del. I gode år fiskes en del hvillinger til industri, færre som spisefisk. Den samlede fangst i Nordsøen har i 1980'erne været 100.000 til 150.000 tons. Årgangsstørrelsen i 1985-89 (især 1988) vurderes som stor i flere danske farvandsområder.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.