Forsiden >Hjælpemidler >Trawl

Trawl mest udbredt

Trawlfiskeri er det mest udbredte i Danmark og i hele verden. Omkring halvdelen af den danske flåde er trawlere. Der kan trawles med små kuttere, ja helt ned til joller under 10 BRT og til store trawlere på mange hundrede BRT. Princippet er det samme.

I trawlfiskeriet fanges næsten alle arter.

Det er bl.a. konsumfisk - som spisefisk benævnes. De deles op i rundfisk og fladfisk. Rundfisk er f.eks. torsk, kuller, hvilling og sej m.fl. Fladfisk er rødspætte, tunge, skrubbe og pighvar m.fl. Dertil kommer rejer og jomfruhummer.

Men også industrifisk som tobis, brisling, sperling og blåhvilling fanges med trawl. Disse fisk bruges som råvare til fiskemel og fiskeolie på Danmarks fire fiskemelsfabrikker, der på denne måde fremstiller proteiner i form af bl.a. foder til fiskeopdræt i hele verden.

En trawler, der fisker industrifisk, får også konsumfisk i trawlet. Man kalder det bifangst, som sorteres fra automatisk i hvert fald på de nyeste fartøjer. På de ældre sørger fiskerne for sorteringen.

Et trawl er et fangstredskab i samspil med fartøjet eller fartøjerne, der slæber det. Et fiskefartøj kan enten trawle alene eller sammen med et andet. Der fiskes også med flydetrawl og to fartøjer. Det er også muligt at jagte fisken med to trawl. Enkelte forsøger sig med tre trawl, som er helt nyt fra begyndelsen af år 2000.

Princippet i trawlfiskeri er, at dette fangstredskab slæbes gennem vandet. Trawlet fanger derved de fisk og skaldyr, som kommer ind i dets bane og samler dem i en kæmpe pose bagest i trawlet.

Trawlet er sammensat af flere dele. Vandret spiles det ud af store skovle i form af jernplader, der sidder et stykke foran trawlet. Lodret åbnes trawlet af luftfyldte kugler på oversiden af åbningen - normalt i form af jernkæder. På den måde fungerer trawlet som en stor, åben mund, der "spiser" alt på dets vej.

Fiskeskibe, der trækker trawlet gennem vandet, har en fart på 2-4 knob, som svarer til hurtig gang eller let løb. Der findes forskellige former for trawlfiskeri - bundtrawl og flydetrawl.

Bundtrawl er det mest udbredte. Ved dette fiskeri slæbes trawlet hen over havbunden og fanger fisk fra bunden og 10-15 meter op.

Flydetrawl er de største, f.eks. til blåhvilling, men også sild, makrel og nogle gange torsk og sej fanges på denne måde. Her kan højden i åbningen være så stor som længden på en fodboldbane og så bred som 8-10 kølebiler i forlængelse af hinanden.

Bomtrawl er en anden metode, hvor forskellen er, at trawlet holdes åbent ved en jernbom ud over fartøjets side.

Endelig kan en trawler være et fiskeskib, som benævnes side-trawler eller hæktrawler, afhængig af, om trawlet sættes ud fra siden eller agter fra hækken.


Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.