Forsiden >Hjælpemidler >Snurrevod

Snurrevod

Et andet fiskeri end trawl er med snurrevod, der anses for specielt skånsomt overfor fisk, der ønskes landet levende.

Det skyldes, at fiskene kun opholder sig i kortere tid i voddet som fangstredskab.

Snurrevodsfiskerne er på havet fra få dage og op til en uge. Fartøjerne er op til 150 BRT, men der fiskes også med kuttere ned til omkring 20 BRT, der er på fangstrejse i blot 1-2 dage. Der fanges især torsk, rødspætter og kuller med snurrevod, men også mange andre arter i dette fiskeri.

Fiskeriet foregår ved, at fartøjet - efter at have smidt ankergrej i havet på fiskepladsen - udlægger 4-5 kilometer tove på bunden af havet. Her smides desuden et vod ud, som er et trawllignende fangstredskab. Derefter lægges et tov af samme længde ud, mens fartøjet sejler i en cirkel tilbage til ankergrejet. Tove og vod indhegner således et fangstområde.

Når der herefter hales ind i tovene, skræmmer det fiskene, blandt andet ved "skyen" af sand, der hvirvles op, og de svømmer ind mod midten. Her kommer voddet glidende - ligesom i trawl-fiskeriet - som en stor mund, og fiskene kan hives ombord.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.