Forsiden >Hjælpemidler >Krog

Med kroge og pilke

Endnu et fiskeri, der er yderst skånsomt overfor fisken - og dermed en af forudsætningerne for en god råvare - er fiskeri med kroge og pilke.Ligesom garnfiskeri er fiskeri med kroge kendt fra Stenalderen for 8.000 år siden - og over hele kloden. Som betegnelsen krogfiskeri angiver, er der tale om at fange fisken på en krog. I Stenalderen var den ofte af ben, men kunne også være lavet af alle andre materialer. I vore dage er den hovedsageligt af stål - formet som et J med eller uden modhage.

Tidligere var der et stort langlinefiskeri med små både, der blev trukket op på kysten, og det foregik manuelt. Det var fiskerne selv, der udførte arbejdet med at sætte line ud og agn på krogen. Dette fiskeri forsvandt næsten helt i løbet af 1960'erne, men i de senere år har flere fiskere taget det op igen.

Moderne langlinefiskeri foregår på en helt anden måde. Automatiserede anlæg sætter selv agn på krogen under udsætning, linen hales automatisk ind igen og tager fisk af krogen og fører line og kroge tilbage til de store magasiner.
Sildehej hives ombord på langlinebåd


Der er med offentlig dansk og EU-støtte eksperimenteret med bl.a. langlinefiskeri med kroge - og med gode resultater. Kroge på langline kan sættes ud på op til 30 km med ca. 1 ½ meter mellem hver krog. Det svarer til 20.000 kroge, som der naturligvis ikke vil være fisk på alle sammen.

Også det klassiske fiskeri med pilke ser ud til at ville få en renæssance.

Det foregår ved, at en pilk (pirk) - altså krogen - hæves op og ned i vandet. I det moderne fiskeri er der udviklet pilkemaskiner, der automatisk registrerer, hvor langt der er til bunden. Derudover bevæger den automatisk pilken op og ned, og når der er bid, trækkes linen automatisk helt op, så fisken kan tages af krogen.

Madding på krogene er agn - bl.a. også levende fisk, der er naturlig føde for de pågældende arter.


Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.