Forsiden >Hjælpemidler >Bundgarn

Bundgarn

Et helt andet fiskeri er med bundgarn. Det har intet at gøre med hverken bundsatte garn eller drivgarn.

Ved bundgarnsfiskeri i lavvandede områder, normalt tæt på kysten, ledes fisken ud langs lange netrader, der står vinkelret på kysten. Yderst ledes de gennem en tunnel af net ind i en ruse eller omhegnet "fiskegård", der er konstrueret, så fisken ikke kan svømme ud igen. Der fanges hovedsagelig sild, makrel, ål og hornfisk i bundgarn.

Bundgarnene er fastgjort til pæle, der er banket ned i havbunden - heraf betegnelsen bundgarnsfiskeri. Fiskeriet er i tilbagegang, bl.a. som følge af øget algebestand og mindsket iltindhold der, hvor der traditionelt er bundgarnsfiskeri på lavt vand. Men også fordi bundgarnspælene er dyre. Da udbyttet samtidig er lavt, er det ikke længere så eftertragtet et fiskeri.

Copyright © 2002 S. Andersen skagenguide@ skagenguide.dkAll rights reserved.